19 MADDEDE PLATFORMUN TALEBİ

Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimleri önce belediye başkan adaylarından beklentilerini sıraladı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:29

Birleşik Metal İş/Disk, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Eğitder, Eğitimsen/Kesk, Emekli Sen/Disk, Eskişehir Kadınları Platformu, Genel İş/Disk, Habersen/Kesk,Eskişehir Halkevi, Hayırcı Avukatlar, Kristal İş /Türk İş, Memleket Sevdalıları Derneği, Nakliyat İş/Disk, Öğrenci Veli Derneği, Sende Ses Ver Platformu, Ses/Kesk, Sosyal İş/Disk, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Hacıbektaşi Veli Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Eğitim İş/ Kamu İş, Anadolu Erenleri Derneği, Deliklitaş Geliştirme Derneği’nden oluşan Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimleri önce belediye başkan adaylarından beklentilerini sıraladı. Platform adına konuşan Yalçın Mutlu, siyasi parti ve başkan adaylarından talepleri olduklarını ifade ederek, “Yerel yönetimler seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecektir. Süreç incelendiğinde ittifak görüşmeleri ve belediye başkan adaylarının vaatleri, projeleri medyada sürekli yer almaktadır. Demokrasinin sindirilemediği, Başkan ve Meclis üyelerinin hala halk tarafından değil, Liderler tarafından atandığı bir seçime gidiyoruz.  Yerel yönetimler ve meclisler, halkla her gün iç içe olan, sıkıntıları birlikte yaşayan ve çözüm arayan yerler olmalıdır. O bölgede yaşayan insanların, kendi yaşam alanlarının nasıl olacağını belirlemesi çok doğal ve gerçekçidir. Bu çağda odalarda projeler hazırlamak, büyük paralar harcayarak projeyi bitirdikten sonra halkın beğenisine sunmak ve onaylatmaya çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. İlimizde on binleri temsil eden örgütlenmeler olarak, yaşayacağımız alanların Doğanın korunduğu, Çağdaş, Temiz, Ferah ve halkımızın tüm kesimlerinin ayırt edilmeden Ekonomik, sosyal ve gelişen teknolojinin hizmetlerinden faydalanacağı, halkla birlikte yönetilebileceği bir anlayıştan yanayız. Şehrimizin Başkanlarının vaatlerinin birçoğunun gerçekleştiği görülmekte, Ülkemizde ve Dünyada birçok şehri geride bırakarak dereceler ve ödüller almaktadır. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda siyasi parti ve başkan adaylarına sunulmak üzere taleplerimizi ve önerilerimizi başlıklar halinde paylaşmak istiyoruz” dedi.

İşte Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformunun beklentileri:

1. Yaşlı Bakım Evleri

Dünyada ve ülkemizde yaş ortalaması yükselmektedir. Çaresiz yaşlılar için bakım evleri açılmalıdır.

2. Danışma Kurulu ve Faaliyet raporu

Alanlarında katkı sunabilecek ve faaliyet yürütebilecek demokratik kitle örgütleri ve Sivil toplum örgütlerinden oluşan danışma kurulu oluşturulmalı , 6 ayda bir toplanarak öneri ve talepleri alınmalıdır. Aynı anda belediyelerin bu süreçte yaptığı faaliyetleri anlatması , bilgilendirmesi gerçekleşmelidir. Bu sayede yerel yönetim daha da güçlenecek olup, kendini anlatma fırsatıda yakalayacaktır.

3.Kent Konseyleri

Kent Konseyleri Belediyelerden bağımsız olmalı ve platformlarda yer almalıdır. Kent konseyleri bağları güçlendirecek olup, iletişim ve bağ kurmada kolaylaştırıcı olacaktır.

4. Kamucu anlayış

Yasaların ve yönetmeliklerin tanımış olduğu haklar çerçevesinde belediye hizmetleri kamucu anlayışla verilmelidir. İhalelerle taşerona verilmemeli, verilmesi zorunlu hallerde şeffaf ve hesap verir durumda olmak esastır.  Tüm çalışanlar kadrolu işçi statüsünde olmalı, sosyal, ekonomik hakları standartların üstünde olmalı ve örgütlenme haklarına müdahale edilmemelidir.

5.İletişim

Belediye yönetimlerinin kapıları her zaman açık olmalıdır. Örgüt yönetici ve temsilcilerinin Randevu ve ziyareti her zaman gerçekleşebilmelidir. Meclis üyelerinden bu alanda sorumlular belirlenmesi iletişimi kolaylaştıracaktır.

6.Mahalle Meclisleri

Halkın yönetime katılımı, sahiplenmesini ve sorunların daha çabuk çözümü, iletilmesini sağlayacaktır. Mahallelerde hiçbir ayrım yapılmadan mahalle meclisleri oluşmalı ve katılıma açık olmalıdır. Meclis temsilcilerinin periyodik toplantı ve birlikteliği belediye ve halkın iç içe olmasını sağlayacaktır.

7.Kadın

Kadının katılmadığı, olmadığı, yönetimlere taşınmadığı veya engellendiği her alanın geriye gittiği aşikardır. Son yıllarda ise kadının feryadı artmıştır. Cinsiyet ayrımcılığı,Şiddet, istismar, cinayet oranları şaşırtıcı şekilde artmıştır.

-Kadınlar yönetimlere taşınmalıdır.

-Kadın örgütlenmelerinin yan yana gelişi, iletişimi, birlikte faaliyet yürütebilmesi desteklenmelidir.

-Her alanda Eğitim programları düzenlenmeli, üretime teşvik edilmeli, sosyal faaliyetlerde öncelik olmalıdır.

-Kadın sığınma evleri açılmalıdır.

-Aile danışma merkezlerinin açılmalıdır.

8. Belde evleri

Belde evleri ağı genişletilmeli, her mahallede olmalıdır. Buralarda yürütülecek faaliyetler Demokratik kitle örgütleri ile de planlanmalı, desteklenmelidir.

9. Okul ve öncesi eğitim

Ülkemizdeki eğitim sisteminin başarılı olmadığı araştırmalarda gözükmektedir. Okul öncesi ve okul döneminde bir çok eksiklik ve yanlış bulunmaktadır. Belediyeler Çağdaş, Laik ve bilimsel eğitim için organizasyonlar gerçekleştirmelidir.

-Yerel yönetimler öğrenci ile okulda buluşmalı, gerçekleşmiyor ise, veli, mahalle, belde evleri, örgütlü yapılarla ve sosyal faaliyetlerde buluşabilir.

-Fakir muhtaç aileler tespit edilerek okul ihtiyaçları karşılanmalı, tüm veli ve çocuklar okula özendirilmelidir.

-Çocuklar için kültürel faaliyetler düzenlenmelidir.

- Okul öncesi eğitim için mahallelerde kreş ve gündüz bakım evleri açılmalıdır.

10. Amatör sporun desteklenmesi

Gençliğin son yıllarda teknolojiye ve kötü alışkanlıklara yaklaştığı, özen duyduğu görülmektedir. Lise çağına kadar amatör spor desteklenmeli, yaz, kış devam eden spor okulları açılmalıdır. Merkezi köylerdeki çocukların ulaşımı sağlanmalıdır.

11.Demokratik kitle örgütlerinin bina ihtiyacı

Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin faaliyet yürütebileceği, küçük ve büyük toplantı salonlarını barındıran, sergi, atölye çalışması, eğitim yapabilecekleri, bir yönetimi, Sekretaryası olan yapıya ihtiyaç vardır. Bu örgütlemelerin bir arada olması Demokrasiye, gelişime ve aydınlanmaya katkı sunacaktır.

12.Engelsiz Yaşam

Belediyelerin her faaliyetinde, etkinliği ve projesinde engelliler ilk düşünülen olmalı, yaşamı kolaylaştıran çalışmalar yapılmalıdır.

13. Köylü ve Çiftçi

Şehirleşme ile köyler boşalmış, sıkıntılar nedeni ile bir çok ürün ithal edilir hale gelmiştir. Köylünün piyasa şartlarında ezilmemesi için, kooperatifçilik özendirilmeli , kurulması için destek sağlanmalıdır. Ürün kalitesini yükseltmek, verimi artırmak için teknik destek sağlanmalıdır.

14. Sağlık

Sağlığın ekonomik temellere dayanması, Koruyucu sağlık hizmetlerinin terk edilmesi sonucunda ailelerin zaman ve maddiyat ayırarak hizmet almaya gitmesi gerçekleşmemektedir. Belediyeler bu alanda örgütlü yapılarla işbirliği yaparak tarayıcı sağlık ekipleri oluşturmalıdır. Yatalak, yaşlı hastalar için araç tahsisi yapılmalıdır.

15. Atıl alanlar

Atıl durumda olan, arsa, meydan v.b yerlerin temizlenerek yeşil alanaçevrilmesi veya düzenlenmesi gerekmektedir. Bu alanlar ücretsiz kullanılacak otoparka çevrilebilir.

16. Evcil Hayvan barınakları ve mezarlığı

Evcil hayvan mezarlığı yapılması, barınakların daha özenli çalıştırılması gerekmektedir. Kedi, köpekler için “Evcil Hayvan Mezarlığı” konusu gündeme gelmelidir. Türkiye’de bir çok yerde örneği mevcuttur. Mevcut durumda hayvan ölüleri toprağa gömme dışında çoğunlukla çöpe atılmakta. Çöpe karışan hayvan ölüleri çevre için tehlike arz etmektedir.

17. Enerji

Belediyelerin kullandığı enerji kaynağı için projeler geliştirilmeli, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmalıdır. Adına yatırım denen çağın gerisinde kalmış Termik santral, Nükleer santral gibi ekolojik dengeyi bozacak girişimlere karşı çıkan bir belediye olmalıdır.

18. Şehir içi ulaşım

Ulaşım mastar planının kentin nüfusu ve araç trafiğindeki artış göz önüne alınarak gözden geçirilmesi gereklidir. Alternatif yollar üretilerek trafiğin rahatlatılması sağlanabilir.Trafik sisteminde “Akıllı kavşak anlayışı”  gündeme alınmalıdır. Yaya trafiğinin hiç olmadığı yerlerde yayaya ışık yanmasıyla trafik akışı yavaşlamaktadır. Halk otobüslerinin işletme kalitesinin arttırılması gereklidir. Çoğu zaman kirli ve lekeli koltuklara oturmanın olanağı olmamaktadır.  Ayrıca kullanılan Eskartlarda otobüsten otobüse aktarma olanağı getirilmelidir.

19. Gençlik

Eskişehirli ve Üniversiteli gençlik nüfusumuzun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Geleceğini gençlik olarak gören her ülke , gençlere yatırım yapmalıdır.

Gençlik merkezleri bölgesel olarak çoğaltılmalıdır. Yürütülen faaliyetlerin yanında , Gençlik danışma merkezleri açılmalıdır.

Barınma her zaman problem olmuştur. Belediyeler yurt yapabilmelidir.

Örgün bölümlerde okuyan öğrenciler belirlenen kontenjanlar da sosyal ve kültürel faaliyetlerden ücretsiz yaralanabilmelidir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.