banner493

EKTAŞ: İYİ PARTİ KESİŞİM KÜMESİ OLABİLEN TEK PARTİDİR

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Ektaş, Soner Uçak’ın sorularını yanıtladı…

EKTAŞ: İYİ PARTİ KESİŞİM KÜMESİ OLABİLEN TEK PARTİDİR
20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:36

Başlı başlına tüm bir hayatı felce uğratan koronavirüs sürecinden siyaset kendisine hangi payı aldı?

Virüs salgınının, toplumda yaşamı olumsuz etkileyen ekonomik yansımalarının dışında, genel olarak insanın hayata bakış açısını değiştiren,  yardımlaşmayı ve paylaşımı çoğaltan, doğaya yönelim ve adalet, diyalog gibi insani değerleri daha öne alan felsefi değişimlere yol açacağı öngörülmektedir. Siyasetin de toplumdaki bu değişimlerden etkilenmesi kaçınılmazdır. Dünyanın çok sayıda ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de özellikle iktidar, öngörü, ön hazırlıklar ve etkili tedbirleri zamanında alma ve uygulama konusunda eleştirilere hedef oldu.  Muhalefet partilerinin; tam karantina, ekonomik destek paketleri, maske gibi onlarca konuda ısrarlı önerileri iktidar tarafından hayata geçirildikçe salgınla baş etmede önemli mesafeler alındı. Bu durum, korona gibi özel kriz dönemlerinde ülkenin tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesinin ve ortak akılla yönetimin önemini siyasete bir kez daha öğretti. Bu öğrenim ise gelecekte siyasette yumuşak ve kapsayıcı bir dil kullanmayı zorunlu kılacaktır. Diğer yandan, korona süreci, tüm siyasi partilerin tabanlarıyla ve toplumdaki hedef kitleleriyle kurdukları iletişimi sürdürmede kullandıkları araçları da geliştirmeleri ve zenginleştirmeleri gerektiğini hatırlattı. Klasik yüz yüze görüşme, büyük meclisler ve toplantılar düzenleme gibi klasik yöntemlerin yerini önümüzdeki dönemde daha bireyselleştirilmiş yüz yüze ilişkilerin ve özellikle teknolojik araçların alacağı kaçınılmaz gözüküyor.

İyi Parti olarak bu süreci nasıl geçirdiniz?

İYİ Parti, virüs salgını daha ülkemizde görülmemişken, konuya büyük bir ciddiyetle eğildi. Alan uzmanlarının katkılarıyla çalışmalar yapıldı, raporlar hazırlandı. İYİ Parti, süreçle ilgili sağlık, ekonomi, tarım, üretim, eğitim ve sosyal alanlardaki siyasi istismardan uzak, objektif, gerçekçi ve uygulanabilir yaklaşım ve önerileriyle katkı sağladı. Hem Genel Merkez Yöneticilerimizin hem de yerel de bizlerce yapılan tüm açıklamalarda somut önerilerimiz yer aldı. Bu önerilerimiz hayata geçirildikçe sonuçları açısından toplumun da takdirlerini kazandı.

Çevrenize baktığınız zaman insanların siyasetten beklentisi ne ve İYİ Parti bu beklentilere cevap vermek için ne tür adımlar atıyor?

Türkiye’de insanların siyasetten beklentileri, eğitim, kültür düzeyleri, sosyal ve ekonomik statüleri, yaşadıkları coğrafi bölgeleri gibi birçok değişkenle yakından ilişkidir. Örneğin; eğitim düzeyi düşük kesimlerden, eğitim düzeyi yüksek kesimlere doğru açıldıkça, toplumsal öncelikler, ekonomiden başlayarak, çevresel alt yapı, güvenlik, adalet, milli ve manevi duygular, eğitim, kültür vb. sıralanarak devam etmektedir. Öncelikle İYİ Parti, başta Genel Başkanımız olmak üzere parti yöneticilerimizin halka dokunan saha ziyaretleri, sürekli yaptırdığı kamuoyu yoklamaları, teşkilatlarından aldığı geri bildirimler ve özellikle sivil toplum örgütleriyle kurduğu açık kanallara toplumun ihtiyaç ve beklentilerini doğru ölçmektedir.

İYİ Parti, Genel Merkezinde ekonomiden tarıma, kültürden eğitime, dış politikadan iç güvenliğe kadar toplumun gereksinim ve beklentilerine çözüm üretmek için oluşturulmuş komisyonlar vardır. Bu komisyonlar, alanlarında deneyime ve yetkinliklere sahip kişilerden teşekkül etmektedir. Ülkenin her konusu, en ince detayına kadar bu komisyonlarda tartışılıp değerlendirilmekte, finansmanı, işgücü, yasal mevzuatı açısından gerçekleştirilebilir bulunan projeler kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

İYİ Parti Eskişehir’de ve ülke genelinde siyasi haritada aday olduğu koordinatlara uzanmayı başardı mı?

İYİ Parti, basının sansür uyguladığı, toplantı için salonların kiralanmadığı, miting alanlarının yollarının kamyonlarla kapatıldığı, yönetimlerinde yer almak isteyenlerin tehdit edildiği ve süper baskın bir seçimle saf dışı bırakılmaya çalışıldığı bir ortamda, kurulduktan sadece 8 ay sonra girdiği seçimde Cumhuriyet tarihinin en büyük zaferini elde eden parti olmuş, anti demokratik yüzde 10 barajını aşmış ve Meclis’e girmiştir. Yine İYİ Parti, kısa süre içinde kurumsal kimliğini, ilke ve değerlerini milletimize doğru şekilde anlatabilmiş, milli merkezde konumlandığını halkımız nazarında kabullendirmiştir. İYİ Parti, ülkemizdeki tüm siyasi partilerin içinde, sağdan sola uzanan siyasi yelpaze içinde çok geniş bir kesime dokunan, çok geniş bir kesimin kesişim kümesi olabilen tek partidir. İYİ Parti, milliyetçi, muhafazakar, demokrat ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu ilke ve değerlerine bağlı olup bu bağlamda Türk halkının neredeyse tamamını temsil etmektedir.

Yakın dönemde İYİ Parti - AK Parti birlikteliği gündeme gelebilir mi? Genel siyasette bu yönde bir tartışma alttan alta konuşulduğu göz önüne alındığında ve Genel Başkanınız Meral Akşener’in  “ortak masa” söyleminin bu birleşmeye işaret olarak ele alındığını belirtmem gerekiyor.

Genel Başkanımızın ısrarla belirttiği gibi İYİ Parti Millet ittifakına bağlıdır. Ülkenin içinde bulunduğu sorunların çözülmesi noktasında AK Parti dahil tüm partilerin bir araya gelmesi ve ortak akılla ortak çözümler üretilmesi çabası İYİ PARTİ-AK PARTİ birlikteliği olarak ifade edilemez. Bu ancak, Türk Milletinin tüm siyasi partilere yüklediği sorumluluk olarak tanımlanabilir.  Diğer yandan, AK Parti ile İYİ Parti programları arasında derin ayrılıklar vardır. Bunlardan en önemlisi Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemdir. İYİ Parti, ülkemiz demokrasisi ve gelişimi açısından güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutlak şart olarak görmektedir. AK Parti, bu yönde bir adım atmak isterse İYİ Partinin her türlü desteğe ve işbirliğine hazırız açıklaması farklı yönlerde anlamlandırılmamalıdır.

Sayın Genel Başkanımızın Memleket Masası çağrısı, İYİ Parti ile AK Parti arasında kurulacak bir masayı değil, CHP’den Saadet Partisine, MHP’den Demokrat Partiye kadar vatansever tüm partilerin birlikte oturacakları bir masayı işaret ediyor. Böyle bir masa, karşı karşıya olduğumuz sorunlara karşı arkasına aldığı toplumsal destekle ve sinerjiyle mücadele etme, kamplaşmış toplumsal kesimlerimizin yakınlaşmasına, yumuşamasına, toplumsal barış sağlanmasına ve yurt dışına güçlü Türkiye mesajını etkili olarak vermeye imkanı sağlayacaktır.  Çağrımız bu haliyle irdelenmeli ve yorumlanmalıdır.

Millet İttifakı İYİ Parti için mevcut siyasi ortamda ne ifade ediyor? Genel merkez bu konu ile ilgili ne düşünüyor.

Millet İttifakı kurulduğu günden bu güne, Türkiye açısından, iktidarın endişe verici yönelimlerine karşı ciddi ve önemli bir direnç gücü oluşturmuştur. Önemli demokratik dönüşümlerin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Toplumdaki umutsuzluk ve karamsarlık kırılmıştır. Toplumun geleceğe dönük umutlarının sürekli canlı tutulması sağlanmıştır. Ayrıca bu ittifak, farklı toplum kesimlerindeki vatanseverlerin birlikteliğine ev sahipliği yapmıştır. Herkes için ufuk açıcı bir işlev görmüştür. İYİ Parti, Millet ittifakını sürdürmekte kararlıdır. Genel Başkanımız her konuşmasında başta belediyelere ilişkin görüşleri olmak üzere her konuda Millet İttifakına sahip çıkmaktadır. İstanbul’dan Ankara’ya, Eskişehir’den İzmir’e tüm belediyeler Millet İttifakı Belediyeleridir.

Eskişehir kongrelerinizde hafif de olsa bazı tartışmalar yaşandı bu durum göz önüne alındığında parti içinde bir muhalefetten söz edebilir miyiz?

Eskişehir İl Kongremizi henüz yapmadık ancak İlçe Kongrelerimizi tamamladık. İlçe kongrelerimiz öncesi çarşaf listeyle delege seçimleri yaptık. Böylece parti tabanının tercihlerinin yönetimlere doğru şekilde yansımasının önü açıldı. Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe seçimlerini üçer adaylı yaptık. Seçimler öncesi ve seçimler sırasında diğer partilerde görmeye alıştığımız sert ve kırıcı tartışmaları yaşamadık. Hizmet yarışıydı. Seçimleri kazanan adaylarımızın aldıkları oy sayıları, kendilerinin önceki çalışmalarının tabanda karşılık bulduğunu, takdir edildiğini, saygı gördüğünü ve partililerimizin büyük teveccühlerini kazandıklarını gösterdi. Demokrasi adına çok iyi deneyim oldu.

Eskişehir için gördüğünüz öncelikli sorunlar nelerdir?

Eskişehir’in çözüm bekleyen önemli sorunları var ve biz Eskişehir İYİ Parti ailesi olarak bu sorunlara parmak basıyoruz, farkındalık oluşturuyoruz, çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Eskişehir’in öncelikli sorunlarının başında “yaşam ve çevre” geliyor. Eskişehir’de yaşam, iktidarın inatla gerçekleştirmeye çalıştığı çevre ve doğa düşmanı projelerle yok edilmeye çalışılıyor. Sultandağı siyanürlü altın madeninden Alpu Kömürlü Termik Santrale, Kaymaz’daki ikinci siyanür kuyusuna kadar tüm projeler kabul edilemez projeler. Bunlardan Alpu’da kurulması planlanan termik santralin,  Eskişehir’in geleceğine yönelik oluşturacağı çevresel tehditleri birçok noktada açtığımız stantlarla halkımıza duyurmuş, ayrıca aydınlatıcı bilgiler sunmuştuk. Sayın Milletvekilimiz kürsü konuşmaları ve soru önergeleriyle konuları meclis gündemine taşıyor. Bu çalışmaların Eskişehir halkı tarafından sahiplendiğini düşünmekteyim. Devam ettireceğiz. Çünkü, halkımız, Danıştayca iptal edilen bazı kararlara bakıp rehavete kapılmamalı. Biliyoruz ki, AK Parti zihniyeti, Mahkemelerin kararlarını ya uygulamaz ya da gerekçesindeki kanuni engelleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yaparak yeniden gündeme geçirir.

Eskişehirli, gençlerin işe, aşa ihtiyacı var. Eskişehir sanayisinin yükü Arçelik’te. Organize Sanayideki üretimin büyük bölümü Arçelik ve ona yardımcı olan yan kuruluşlarca sağlanıyor. Eskişehir’in büyük sanayi yatırımlarına ihtiyacı var. Toprak kapandı, bir çok küçük işletme tezgah kapattı. Binlerce aile ortada kaldı. Otomobil sanayiini getiremedik. Raylı sistemler önemli bir alandı. TÜLOMSAŞ Şirket olmaktan çıkarıldı, Bakanlıkta oluşturulan genel müdürlüğe bağlandı. Bir an önce ayağa kalkmalıyız, Eskişehir’i Türkiye’nin raylı sistem araçları üretim merkezi haline getirmeliyiz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.