TERMİK SANTRAL İÇİN BÜYÜK DEKLARASYON!

Eskişehir'in önde gelen kişi, kurum, siyasi parti, sendika, dernek, meslek odası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Alpu Ovası'na yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral için deklarasyon yayınladı.

TERMİK SANTRAL İÇİN BÜYÜK DEKLARASYON!
10 Şubat 2018 Cumartesi 13:07

"Kömürlü Termik Santral istemiyoruz" başlığı ile yayınlanan deklarasyonda şu ifadeler kullanıldı:

"Biz aşağıda imzası bulunan kişi, kurum, siyasi parti, sendika, dernek, meslek odası ve sivil toplum kuruluşları olarak;

Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi, Kozlubel, Beyazaltın mahalleleri civarında kurulması planlanan Alpu Termik Santrali, B sektörü yeraltı maden işletmesi ve Kül Düzenli Depolama Tesisi’nin;

“ Yaratacağı hava, toprak, su ve gıda kirliliği nedeniyle bölgemizde önemli bir halk sağlığı sorununa yol açacağından,”

‘’Hem Eskişehir’ e hem de Türkiye’ ye asırlardır gıda temin eden ve 21 Ocak 2017 de Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova ilan edilmiş Alpu Ovasında tarımsal verimliliğini ve üretimini olumsuz etkileyerek gıda güvencemizi tehdit edeceğinden’’

“ Alpu ovasında çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkının yaşam koşularını olumsuz yönde etkileyeceğinden,”

“Bir kültürel ve insanlığın ortak mirası olan “lületaşı ocaklarının” yok olmasına neden olacağından,”

“Turizm şehri haline gelen ilimizin ekonomik olarak zarar göreceğinden “temiz havalı şehir” imajını yok edeceğinden,

“Anayasamızın 56.maddesinde yer alan ”Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir.” ilkesinden hareketle başta çocuklarımızın ve halkın sağlığına, yaratacağı çevresel etkilerin ilimizin temiz havasına, suyuna, verimli tarım alanlarına zarar vereceğinden,

GÜZEL KENTİMİZİ KİRLETECEK KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL PROJESİ ESKİŞEHİR HALKINDA ARTAN KORKU VE ENDİŞEYE NEDEN OLMAKTADIR.  YETKİLİLERİN DERHAL BU PROJEDEN VAZGEÇMESİNİ İSTİYORUZ!"

Kurum _                                                                                    Adı Soyadı    

Büyükşehir Belediye Başkanı                                                      Yılmaz BÜYÜKERŞEN

Tepebaşı Belediye Başkanı                                                          Ahmet ATAÇ

Odunpazarı Belediye Başkanı                                                      Kazım KURT   

Han Belediye Başkanı                                                                  Erdal ŞANLI     

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili                                           Gaye USLUER

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili                                           Utku ÇAKIRÖZER

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili                                           Cemal Okan YÜKSEL         

Saadet Partisi İl Başkanı                                                              Fesih BİNGÖL  

İYİ Parti il Başkan Yardımcısı                                                   Mehmet TUNCA

Demokratik Sol Parti İl Başkanı                                                  Hüdaver BEKLER   

Cumhuriyet Halk Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı                         Atilay DALGIÇ

Cumhuriyet Halk Partisi Alpu İlçe Başkanı                                Özgür SARI

Liberal Demokrat Parti İl Başkanı                                              Önder ARTAN

Liberal Demokrat Parti Tepebaşı İlçe Başkanı                            Onur KULAÇ

Liberal Demokrat Parti  Odunpazarı İlçe Başkanı                       Mert EKE

Özgürlük ve Dayanışma Partisi İl Başkanı                                  Hüseyin ÖZTÜRK

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı               Muzaffer KURTOĞLU                    

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı           Rıza ATEŞ     

Halkların Demokratik Partisi  İl Başkanı                                     Mehmet ARAZ                      

Emek Partisi İl Başkan Yrd.                                                         İbrahim AKGÜN

Emek Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı                                         Ahmet CAN

Emek Partisi Tepebaşı  İlçe Başkanı                                            Mehmet AKIN

İşçi Demokrasisi Partisi İl Temsilcisi                                          Uçkun Barış CANDAN

Vatan Partisi İl Başkanı                                                                Raif EŞKİNAT

Vatan Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı                                         Emine SÜMBÜL

Vatan Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı                                             İbrahim AYDOĞAN  

Ezilenlerin Sosyalist Partisi İl Temsilcisi                                    M.Mustafa KAZAK

Birleşik Devrimci Parti  İl Temsilcisi                                         Fatih BOZDOĞAN

Eski Odunpazarı Belediye Başkanı                                             Ayhan BOYER    

TÜRK İŞ İl Temsilcisi                                                                Nejat KILIÇ                                       

DİSK Eskişehir  Bölge Temsilcisi                                              Günay AYAZ

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri                               Neşet AYKANAT

Eskişehir Baro Başkanı                                                                Rıza ÖZTEKİN

TÜRK İŞ Kristal İş Sendikası Şube Başkanı                                Erdal AKYAZI

TÜRK İŞ Tek Gıda İş Sendikası Şube Başkanı                           Tarık HASTÜRK

TÜRK İŞ Demiryol İş Sendikası Şube Başkanı                                Ali ERYILMAZ

Türkiye Yazarlar Sendikası İl Temsilcisi                                       Rahmi EMEÇ

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı                               Ahmet ARI

DİSK Nakliyat İş Sendikası  Şube Başkanı                                       Ali ÖZÇELİK

DİSK Emekli Sen Şube Başkanı                                                        Suat BAŞARANER

DİSK Genel İş Sendikası İl Temsilcisi                                               Bülent TOMURCUK

DİSK Sosyal iş Sendikası İl Temsilcisi                                               Nuri ÜMİT

KESK Eğitimsen Şube Başkanı                                                           Faik ALKAN

KESK Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası                        Birtürk ÖZKAVAK

KESK Büro Emekçileri Sendikası Şube Başkanı                                 Ayhan GÜRLER

KESK Birleşik Taşımacılık Sendikası Şube Başkanı                          Ersin Cem PARALI

KESK Enerji Sanayi ve Maden Emekçileri Sendikası İl Temsilcisi    Ozan KARAMAN

KESK Yapıyolsen  İl Temsilcisi                                                         Hikmet ÖZDEMİR

KESK Haber Sen İl Temsilcisi                                                           İsmail YAVUZ

KESK Tarım Orkamsen İl Temsilcisi                                                Yaşar Hamza AKIN

Birleşik Kamu İş İl Temsilcisi

Eğitim İş Şube Başkanı                                                                        Abdülkadir ÖNDER

Birleşik Kamu İş Büro İş Sendikası İl Temsilcisi                               İbrahim OKÇU

Birleşik Kamu İş Ulaşım İş Sendikası İl Temsilcisi                            Muammer KUTLUSAN

Birleşik Kamu İş Tün Yerel Sendikası İl Temsilcisi                           Mümin ÇINAR

TEMA Vakfı İl Temsilcisi                                                                   Ergun MUTLU

Sivrihisar Vakfı Başkanı                                                                      Naci ŞAKAR

Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı                                                           İsmail KILIÇ

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi                     Atila TOMSUK

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası                                                    Bülent ERKUL

TMMOB Mimarlar Odası Şube Başkanı                                              Canan OYTAN

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bölge Temsilcisi                       Kenan ÇALIŞIR

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı                                Levent ÖZBUNAR

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı                                        Can AYDAY

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Şube Başkanı                             Yiğit ÖNEN

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Şube Başkanı                             Ender KELLECİ

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İl Temsilcisi                                Ümit YILDIRIM

TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi                 Ercan KÜÇÜKOĞLU

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilciliği                                İlkay ÖZEL

TMMOB Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi                                      Sevgi Nur BULUT

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İl Temsilcisi                                Ayşegül ORUÇKAPTAN

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı                                                 Hamit GÜÇLÜER

Serbest Mali Müşavirler Odası    Başkanı                                           Neşet ERTOY

Diş Hekimleri Odası                                                                             Esra YAMAK

Eskişehir Eczacı Odası  Başkanı                                                          Yücel YENİLMEZ

EĞİTDER Şube Başkanı                                                                      Emin DAĞLI

Hacı Bektaş Veli Derneği                                                                    Hüseyin ÇELİK

Memleket Sevdalıları Derneği Şube Başkanı                                     İbrahim SAVLUKBAŞ

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı                                    Ayhan TÜRKSEVEN

Veteriner Hekimleri Derneği İl Temsilcisi                                         Refik ARTAN

Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma

Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı                             Gülcan KARAKUŞ

Sende Ses ver Platformu Sözcüsü                                                      Sevim ŞAHİN

Eskişehir Kadınları Platformu Sözcüsü                                             Şenay SUBAŞI

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı                                                 Can HACIOĞLU

Eskişehir Halkevi Başkanı                                                                 Şahap ARPACI

Gültepe Halkevi Başkanı                                                                    Gül ALDEMİR

Sosyal Demokrasi Derneği Şube Başkanı                                          Yüksel AKPINAR

Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı                                        Azmi KERMAN

Dersimliler Derneği Başkanı                                                           Süleyman GÜNDOĞDU

Yetişkin Özürlü Kadınlar Derneği Başkanı                                     Filiz ŞİDE

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı                                 Sevgi AKMEN

Öğrenci Veli Derneği Başkanı                                                         Heval Yıldız KARASU

Kızıl Şimşekler Taraftar Grubu                                                       Bülent ÖZTÜRK

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı                                        Nalan BEKMAN

Olimpik Briç Kulübü Başkanı                                                         Ali ŞAHİN

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği                                                Aynur SARAÇ

Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı                                                Ayşegül ÜNÜGÜR

Emekli Subaylar Derneği Başkanı                                                  Fatih ÇELİK

Yunus Emre Lions Kulübü Derneği Başkanı                                 Yurdaer KAYNAK

Türkiye Radyo Amatörleri Derneği Şube Başkanı                           Yusuf AKKUŞ

Geleneksel Lületaşı El Sanatları ve Kültür Derneği

Şube Başkanı                                                                                  Behçet Han AKTAŞ

Fikir Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi                                     Gökberk ÇINAR

Birleşik Haziran Hareketi Derneği İl Temsilcisi                             Barış Erdinç BİLECEN

Yaşam Bellek Özgürlük Derneği Eş Başkanı                                 Ozan Devrim YAY

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı                               Yaşar İRAL

Gençlik Kültür evi Derneği Başkanı                                              Mert YEDEK

Yenikent İşletme Kooperatifi Başkanı                                          Hüseyin CEYHAN

Yenikent Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği                            Hüseyin Cahit DOĞAN

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği Başkanı                                 Nihal BAĞCI

Tepebaşı Lions Kulübü Başkanı                                                    Özlem ARITAY

Alpu –Sarıkavak Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Derneği Başkanı                                                           Celal GÖLPEK

Anadolu Erenler’i Derneği                                                              Tuncay DELLİ

Demokrasi İçin Dayanışma Platformu Yürütmesi Adına

Feyyaz UYSAL,             Nilsu KESİM ,                     Yalçın MUTLU


 

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.